Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing: – Lapeek sportstyle of ‘wij/we’: Lapeek sportstyle, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. – Aanbieding: elke vrijblijvende aanbieding van Lapeek sportstyle als uiteengezet in bepaling 3.1. – Bestelling: elke bestelling die via onze webshop geplaatst wordt. – Overeenkomst: iedere aanvaarding door Lapeek sportstyle van een Aanbieding. – Producten: alle materiële voorwerpen die onderwerp vormen van een Overeenkomst tussen de koper en Lapeek sportstyle. – (Af)levering: de daadwerkelijke overhandiging van de producten door of namens Lapeek sportstyle aan de koper. – Webshop: anneliesv14.sg-host.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Bestellingen en Overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door Lapeek sportstyle.

Door een Bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de dan geldende Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen van Lapeek sportstyle vormen slechts een uitnodiging om producten te bestellen. Alle prijzen en beschrijvingen op de website, of waarnaar verwezen wordt op de website, zijn onderhevig aan beschikbaarheid en vormen geen bindende aanbieding. Een door u geplaatste bestelling houdt een aanbieding van u aan Lapeek sportstyle in om Producten te kopen en is onderhevig aan Lapeek sportstyle daaropvolgende aanvaarding daarvan. Lapeek sportstyle aanvaarding van uw bestelling en de overeenkomst gaan in op het moment waarop een dergelijke bestelling ofwel uitdrukkelijk aanvaard wordt door Lapeek sportstyle of door Lapeek sportstyle wordt aanvaard door de gehele of gedeeltelijke bestelling te verzenden. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en geldig gedurende de termijn die in de webshop vermeld wordt.

Na het verstrijken van de termijn van een aanbieding kunt u niet langer gebruikmaken van de aanbieding.

BESTELLINGEN
U kunt uw bestellingen plaatsen door de procedure te volgen die wordt aangegeven op de webshop.

Lapeek sportstyle aanvaardt geen bestellingen:

– Van personen jonger dan 18 jaar

– Indien Lapeek sportstyle niet kan achterhalen of het door u opgegeven adres juist is

Lapeek sportstyle behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren op grond van redenen anders dan die hierboven genoemd worden; daarnaast kan Lapeek sportstyle de uitvoering van de overeenkomst aan speciale voorwaarden verbinden.

Indien Lapeek sportstyle besluit een bestelling niet te aanvaarden of de uitvoering van de overeenkomst aan speciale voorwaarden wenst te verbinden, meldt Lapeek sportstyle dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

OVEREENKOMST
Een overeenkomst wordt pas bindend en afdwingbaar nadat Lapeek sportstyle uw bestelling per e-mail heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN KOSTEN
4.1 De productprijzen in deze webshop op het moment van plaatsing van uw bestelling zijn de prijzen die van toepassing zullen zijn.

4.2 Prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

4.3 Lapeek sportstyle behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten te veranderen, vooral wanneer dit noodzakelijk is als gevolg van zaken waarop Lapeek sportstyle geen invloed heeft, zoals wettelijke eisen of schommelingen op de financiële markt.

4.4 Gratis verzending binnen Europa

4.5 Er wordt €15,00 aan verzendkosten in rekening gebracht indien de bestelling niet geleverd kan worden wegens omstandigheden binnen uw controle.

4.6 Lapeek sportstyle behoudt zich het recht voor om verzendkosten te rekenen in andere speciale omstandigheden die voor plaatsing van uw bestelling door Lapeek sportstyle zijn aangegeven.

ARTIKEL 5. BETALING
5.1 De aankoopprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, kan betaald worden middels verschillende betaalmethoden. Lapeek sportstyle behoudt zich echter het recht voor bepaalde betaalmethoden uit te sluiten.

CREDITCARD
5.2 Door te kiezen voor betaling met creditcard, geeft u Lapeek sportstyle via Mollie Payments het recht om de geldigheid van uw creditcard na te gaan en te controleren of uw kredietlimiet toereikend is voor betaling van het aankoopbedrag en om het aankoopbedrag te reserveren.

5.3 Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde producten ons warenhuis hebben verlaten. Op dat moment debiteert Mollie Payments namens Lapeek sportstyle het bedrag van uw creditcard via een beveiligde methode.

ARTIKEL 6. (AF)LEVERING
6.1 Lapeek sportstyle levert de gekochte producten zo snel mogelijk af op het adres dat u hebt opgegeven bij plaatsing van uw bestelling. Indien een door Lapeek sportstyle aanvaarde bestelling niet, of niet in zijn geheel, kan worden geleverd, brengt Lapeek sportstyle u hier binnen vijf werkdagen nadat de bestelling is geplaatst van op de hoogte. In dat geval is Lapeek sportstyle gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.2 De levertijden die in de webshop vermeld worden, zijn slechts een indicatie. Indien de levertijd niet gehandhaafd kan worden wordt u hiervan binnen 5 werkdagen per e-mail op de hoogte gesteld.

6.3 Lapeek sportstyle is niet aansprakelijk voor schade in het geval van latere levering.

ARTIKEL 7. EIGENDOM VAN DE PRODUCTEN
7.1 De aan u geleverde producten blijven eigendom van Lapeek sportstyle totdat u alle openstaande bedragen aan Lapeek sportstyle betaald hebt.

ARTIKEL 8. RETOUREN
8.1 Voor al uw aankopen geldt een herroepingstermijn van veertien dagen na ontvangst van de artikel(en). Binnen deze periode kunt u de artikelen terugsturen zonder opgaaf van redenen. Let wel dat dit alleen geldt voor ongebruikte, onbeschadigde artikelen. De artikelen dienen in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden.

8.2 Indien u ervoor kiest om een artikel terug te sturen, zijn de verzendkosten voor de koper.

8.3 Lapeek sportstyle betaalt het aankoopbedrag minus de verzendkosten van geretourneerde artikelen binnen tien werkdagen na ontvangst aan u terug.

ARTIKEL 9. ONJUISTE LEVERING
9.1 U bent verplicht geleverde producten na ontvangst te controleren. Indien de producten afwijken van wat u besteld hebt (bijv. niet de juiste maat/kleur/model), dient u dit onmiddellijk schriftelijk aan de klantenservice van Lapeek sportstyle te melden. Onjuiste producten dienen onmiddellijk na ontvangst teruggestuurd te worden, met een beschrijving van de reden hiervoor. Wij zullen de verzendkosten voor het retourneren aan u terugbetalen.

ARTIKEL 10. OVERIG
10.1 In het geval dat een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden of een andere overeenkomst met Lapeek sportstyle in strijd is met toepasselijke wettelijke voorschriften, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met Lapeek sportstyle oorspronkelijke bepaling.

10.2 Lapeek sportstyle behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3 De Algemene Voorwaarden als getoond in deze webshop ten tijde van sluiting van een Overeenkomst zijn van toepassing op een dergelijke Overeenkomst. U kunt deze gedurende of voorafgaand aan de bestelprocedure vanuit de webshop printen.

10.4 Lapeek sportstyle kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Lapeek sportstyle verkochte producten aan de Koper.

10.5 Alle kleding van Lapeek sportstyle is voorzien van een waslabel, de klant is geacht zich hier aan te houden. Gelieve de sportjurkjes van Lapeek nooit te verhitten c.q. te strijken boven de 30 graden Celsius.

ARTIKEL 11. VRAGEN EN KLACHTEN
11.1 Indien u een klacht hebt over producten die u gekocht hebt, kunt u contact opnemen met Lapeek sportstyle op het e-mail- of postadres dat onder contact in de webshop vermeld staat. Voor vragen over uw bestellingen of producten kunt u contact opnemen met Lapeek sportstyle.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT: BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten of andere wettelijke verplichtingen tussen de partijen is het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechtbank heeft exclusieve bevoegdheid in het geval van een conflict op grond van deze Algemene Voorwaarden of anderszins.

Chat starten
1
Wil je met Barbara appen?
Wil je Barbara spreken?
"Als ik niet aan het sporten ben reageer ik vandaag nog en anders gelijk na mijn rondje golf, tennis of padel."